• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Правила прийому в ДНЗ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Якщо ви обрали наш дитячий садочок

/Files/images/c100510.png

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу № 7необхідні наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

Пам’ятка для батьків

 • Дитячий садок працює 5 днів на тиждень з 7:00 до 17:30. Прийом дітей з 7:00 до 8:30. Пам’ятайте: своєчасний прихід дитини - необхідна умова правильної реалізації освітнього процесу.
 • Про неможливість приходу дитини в дитячий сад по хворобі або іншій причині необхідно обов’язково повідомити в ДНЗ.
 • Дитина, що не відвідує дитячий садок більше п’яти днів (разом з вихідними), приймається з довідкою від лікаря.
 • Платня за харчування дитини здійснюється до 20 числа поточного місяця.
 • Перерахунок за дні, в які дитина не відвідувала ДНЗ, здійснюється в наступному місяці. Пам’ятайте: від своєчасності оплати залежить якість харчування дітей.

Для створення комфортних умов перебування дитини в ДНЗ необхідно:
- не менше трьох комплектів змінної білизни (хлопчикам - шорти, трусики, колготки; дівчаткам - колготки, трусики, в теплу пору року - шкарпетки чи гольфи);
- піжама для сну;
- два пакети для зберігання чистої і використаної білизни;
- промаркувати білизну, одяг та інші речі.

/Files/images/86162371_animacionnyekartinki21.gif

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

Діти – це обов’язок батьків

Чому вихователі не можуть передавати вихованців молодшим членам їхніх сімей

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (зі змінами, далі—Сімейнийкодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Частиною 6 статті 12 ЗаконуУкраїни«Про охо­рону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ(зі змінами, далі – Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.

У частині 3 статті 8 Закону України «Про до­шкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628 —III (зі змінами, далі – Закон№ 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Згідно з частиною 2 статті 11 ЗаконуУкраїни «Про дошкільну освіту», дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічнихвимог та забезпечує їх дотримання.

Отже, закон передбачає відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збере­ження їх життя та здоров'я тощо. Варто зазначи­ти, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, особа залишає за собою правовий статус дитини аж до досягнення нею повноліття.

Дитину – лише повнолітнім

Частина 2 статті 6 Сімейного кодекс увизначає, що малолітньою вважається дитина до досягнен­ня нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповіднодо статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435- ІV(зі змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність. Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

Забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття. Зазначені вище норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'ят ощо.

Відповідно до частини 1 статті б Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (18 років). Якщо мало­літню дитину із садочка забирає старший брат чи сестра, які недосягли повноліття, вони самі ще є дітьми. Батьки зобов'язані виконувати зазначені вище норми по відношенню до обох своїх дітей.

Якщо неповнолітня дитина забирає з дитсадка своїх менших братика чи сестричку, то батьки, вихователі та керівник закладу, даючи згоду на такі дії, наражають на небезпеку обох дітей. Тому забирати дітей з дошкільного навчального за­кладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

Батьки або особи, що за їх дорученням приво­дять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей у цей час. Так само не­припустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого.

Увечері вихователь зобов'язаний передати ди­тину батькам або іншій особі, що прийшла за їх дорученням. Відтак вихователь не має права від­давати дітей з дошкільного закладу неповноліт­нім дітям, а також батькам у нетверезому стані.

Не батьками єдиними

Втім, обставини бувають різні. Тож якщо бать­ки хочуть аби їхню дитину з дитсадку забирала інша особа — бабуся, хрещена, а не неповно­літня дитина, то відповідно до чинних норма­тивно-правових актів вони повинні написати заяву на ім'я керівника навчального закладу. На підставі цієї заяви останній дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з ДНЗ забирали інші особи (за наявності у них документів, що посвідчують їх особу).

Якщо батьки розлучені

Розлучені батьки, що мають судові спори по дитині, повинні попередити керівника освітнього закладу. Відповідно до статті 153 Сімейного кодек­су України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків;колитаке право обмежене законом.

Стаття 159 Сімейного кодексу України перед­бачає вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї, зокрема:

1. Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихован­ні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

2. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування.

(Абзац перший частини другої статті 159 із змі­нами, внесеними згідно із Законом № 1397- VІ від 21.05.2009)

В окремих випадках, якщо це викликано інте­ресами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

(Частину другу статті 159 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1397-VІ від 21.05.2009)

За заявою зацікавленої сторони суд може зупинити виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору.

У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає окремо, може пере­дати дитину для проживання з ним.

Якщо будь-які судові розбіжності в опіці над дитиною таки існують, батьки зобов'язані заздалегідь попередити про це керівника дошкільного закладу.

/Files/images/160_best-22.jpg

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ.

У ДНЗ № 7 діють вимоги, які допомагають правильно організувати час перебування в ньому ваших дітей.

ПРОСИМО ВАС ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ:

1.Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу - до 8.00 та забирати до 17.30.
2.Якщо Ви привели дитину після 8.00, Вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з ранкової гімнастики і передати дитину вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму у приймальній кімнаті групи.
3.Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома.
4.Своєчасно повідомляти вихователів або адміністрацію закладу про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ДНЗ за телефонами або особисто.

5. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов'язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
6. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за їх дорученням.
7. Вам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо осіб, яким Ви доручаєте забрати дитину з дошкільного закладу.
Таке доручення оформляється ПИСЬМОВО.
8. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу
НЕПОВНОЛІТНІМ ДІТЯМ , БАТЬКАМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ !

ЧЕКАЄМО НА ВАС У НАШОМУ САДОЧКУ !

Вимоги до зовнішнього вигляду та одягу дітей

/Files/images/79442201_0_44f95_d65e110f_L.png

 • Одяг дитини повинен бути чистим, охайним, відповідати порі року, температурі повітря, відповідати розміру дитини. Небажане носіння комбінезонів. Повинна бути чиста нижня білизна.
 • Зав’язки і застібки мають бути розташовані так, щоб дитина могла самостійно себе обслужити.
 • Взуття має бути легким, теплим, точно відповідати нозі дитини, легко зніматися і надіватися.
 • Носова хустка потрібна дитині як в приміщенні, так і на прогулянці. Зробіть на одязі зручні кишені для її зберігання.
 • Лице повинно бути умите, ніс, руки - чисті, нігті - підстрижені, зуби - почищені, зачіска - охайна. Повинні бути охайні статеві органи і чистий анус.
 • Щоб уникнути випадків травматизму та з метою збереження здоров’я дітей, необхідно перевіряти вміст кишень дитини на наявність небезпечних предметів. Категорично забороняється приносити в садок гострі, ріжучі, склянні предмети, дрібні предмети (намистинки, ґудзики і тому подібне, пігулки), а також їжу та напої.
Кiлькiсть переглядiв: 308

Коментарi